Home » Arthur de Jong Meditatief - Levertijd: 1 dag
- €2,50

Arthur de Jong Meditatief - Levertijd: 1 dag

€ 15,00
Arthur de Jong Meditatief - Levertijd: 1 dag
- €2,50

Arthur de Jong meditatief is een meditatieve CD. De CD opnames worden gehouden in de Grote Kerk te Tholen op 31 maart. Rond eind april komt de CD uit. 

Als u de CD nu vast besteld, bent u er verzekerd van dat u de CD als één van de eerste in huis hebt.

 

Tracklist:

 

 1. Psalm 77 vers 1 en 7

‘Mijn geroep, uit angst en vrezen’

‘Heilig zijn o God Uw wegen’

 1. Psalm 38 vers 8 en 9

‘Uitgeteerd door al mijn klachten’

‘Maar wat klaag ik, HEER’ der Heren?’

 1. Psalm 43 vers 4 en 5

‘Dan ga ik op tot Gods altaren’

‘Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?’

 1. Psalm 73 vers 1

‘Ja waarlijk, God is Isrel goed’

 1. Psalm 63 vers 1

‘O God, Gij zijt mijn Toeverlaat’

‘Dan zou ik, voor Uw Godd’lijk oog’

 1. Psalm 116 vers 2 en 3

‘Ik lag gekneld in banden van de dood’

‘Och Heer, och, wierd mijn ziel door U gered!’

 1. Psalm 84 vers 1 en 2

‘Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot’

‘Zelfs vindt de mus een huis, o HEER’

 1. Psalm 47 vers 3

‘God vaart, voor het oog’

 1. Psalm 25 vers 3 en 5

‘Denk aan’t vaderlijk meêdogen’

‘Lout’re goedheid, liefdekoorden’

 1. Psalm 42 vers 1

‘’t Hijgend hert, der jacht ontkomen’

 1. Psalm 103 vers 1 en 3

‘Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten’

‘Loof Hem, die u vergund uw zielsverlangen’

 1. Psalm 85 vers 1 en 3

‘Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond’

‘Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft’ 

 1. Psalm 79 vers 6 en 7

‘Ai, hoor naar hen, die in gevang’nis kwijnen’

‘Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden’

 1. Psalm 80 vers 1 en 2

‘Neem Isrels Herder, neem ter ore’

‘Hoe lang, o HEER der legermachten’

 1. Psalm 67 vers 1 en 3

‘D’ algoede God zij ons genadig’

‘De volken zullen, HEER, U loven’

 1. Psalm 139 vers 5

‘Al nam ik van den dagenraad’

 1. Psalm 89 vers 9 en 19

‘Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt’

‘Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur’

 1. Wilhelmus van Nassau

‘Wilhelmus van Nassau’

‘Mijn Schild, ende Betrouwen’