Home » Arthur de Jong Meditatief USB 18 nummers ( van CD 2) - Levertijd: 1 dag

Arthur de Jong Meditatief USB 18 nummers ( van CD 2) - Levertijd: 1 dag

€ 17,50

Arthur de Jong Improvisatie (2) is de tweede CD in de serie Arhur de Jong improvisatie. 18 nummers !!!

Deze tweede CD wordt opgenomen in de Grote Kerk te Tholen.

 

18 nummers !!!

Nu besteld = als één van de eerste in huis.

Tracklist:

 

 1. Psalm 77 vers 1 en 7

‘Mijn geroep, uit angst en vrezen’

‘Heilig zijn o God Uw wegen’

 1. Psalm 38 vers 8 en 9

‘Uitgeteerd door al mijn klachten’

‘Maar wat klaag ik, HEER’ der Heren?’

 1. Psalm 43 vers 4 en 5

‘Dan ga ik op tot Gods altaren’

‘Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?’

 1. Psalm 73 vers 1

‘Ja waarlijk, God is Isrel goed’

 1. Psalm 63 vers 1

‘O God, Gij zijt mijn Toeverlaat’

‘Dan zou ik, voor Uw Godd’lijk oog’

 1. Psalm 116 vers 2 en 3

‘Ik lag gekneld in banden van de dood’

‘Och Heer, och, wierd mijn ziel door U gered!’

 1. Psalm 84 vers 1 en 2

‘Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot’

‘Zelfs vindt de mus een huis, o HEER’

 1. Psalm 47 vers 3

‘God vaart, voor het oog’

 1. Psalm 25 vers 3 en 5

‘Denk aan’t vaderlijk meêdogen’

‘Lout’re goedheid, liefdekoorden’

 1. Psalm 42 vers 1

‘’t Hijgend hert, der jacht ontkomen’

 1. Psalm 103 vers 1 en 3

‘Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten’

‘Loof Hem, die u vergund uw zielsverlangen’

 1. Psalm 85 vers 1 en 3

‘Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond’

‘Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft’ 

 1. Psalm 79 vers 6 en 7

‘Ai, hoor naar hen, die in gevang’nis kwijnen’

‘Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden’

 1. Psalm 80 vers 1 en 2

‘Neem Isrels Herder, neem ter ore’

‘Hoe lang, o HEER der legermachten’

 1. Psalm 67 vers 1 en 3

‘D’ algoede God zij ons genadig’

‘De volken zullen, HEER, U loven’

 1. Psalm 139 vers 5

‘Al nam ik van den dagenraad’

 1. Psalm 89 vers 9 en 19

‘Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt’

‘Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur’

 1. Wilhelmus van Nassau

‘Wilhelmus van Nassau’

‘Mijn Schild, ende Betrouwen’